PSYKODYNAMISK RELATIONELL PSYKOTERAPI

I mitt arbete utgår jag ifrån psykodynamisk relationell psykoterapi. Människan lever hela sitt liv i ett nära samspel med andra. Det är i kontakten med andra som vi utvecklas och mognar som människor. Vi relaterar inte bara till andra människor utan också till företeelser och till oss själva. Kontakten mellan terapeuten och den som söker Read more about PSYKODYNAMISK RELATIONELL PSYKOTERAPI[…]