TRAUMABEARBETNING

I mitt arbete har jag mött människor med svåra upplevelser som lämnat spår i form av psykiska trauman. Här behövs ibland en djupare bearbetning för att dessa störande minnen ska laddas ur och anpassas till ny information.  Jag är certifierad EMD-terapeut. EMDR är en förkortning av Eye Movement Desentitisation and Reprocessing och är en psykoterapi baserad på ögonrörelser som kan hjälpa dig att minska besvär och störande minnen och känslor efter svåra händelser. Vanligtvis handlar dessa upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR används också för att hjälpa människor att hantera ångest, panikkänslor och andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelsen.

Första samtalet är ett introduktionssamtal där vi båda behöver mötas för att pröva hur samarbetet känns. Det är ett bedömningssamtal där dina problem presenteras för mig och där du får möta mig. Därefter kommer vi överens om en fortsättning och en gemensam målsättning för terapin.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *